Pigging system z myciem na miejscu

Konstrukcja ta jest zoptymalizowana pod kątem odzysku cieczy z wymogiem mycia pomiędzy 2 produkcjami.  Bez względu na to, czy obsługa dotyczy cieczy lepkiej czy naładowanej, właściwości reologiczne w tych stacjach oczyszczania rurociągu opracowane są w taki sposób, by zapewnić idealne zdolności czyszczące oraz całkowite opróżnienie osprzętu.

W zależności od rodzaju cieczy możliwe jest zastosowanie różnych wariantów konstrukcyjnych.   

  • Niskie zapotrzebowanie energetyczne
  • Niskie koszty utrzymania i eksploatacji, 
  • Redukcja objętości ścieków 
  • Zmniejszenie czasu cyklów mycia
  • Higieniczna konstrukcja, CIP

Parametry techniczne :

  • Ciecze klarowne lub lepkie, z markerami lub bez
  • DN25 do DN150 
  • Do rurociągów SMS, BSOD, DIN11850, ISO
  • Standardowe ciśnienie robocze: 10 bar 
  • Możliwe ciśnienie robocze do 20 bar