Ciecze żrące i / lub wybuchowe
bezpieczeństwo procesu

Procesy produkcyjne wrażliwych substancji opierają się na recepturach lub formułach wymagających precyzyjnej kontroli mieszania i dozowania. Procesy te podlegają ścisłym regulacjom w zakresie identyfikowalności, jakości i kontroli procesu produkcyjnego.

Zakłady stosujące produkcję seryjną, nierzadko zmuszone są wytwarzać różne produkty przy użyciu tego samego wyposażenia, co wymaga czasu, a także wiąże się z koniecznością zmian i/lub ryzykiem zanieczyszczenia krzyżowego.

W trosce o bezpieczeństwo operatorów, klientów finalnych i środowiska, przy pracy z tego typu substancjami należy stosować odpowiednie zabezpieczenia

  • Zapewnianie dużej elastyczności środków produkcji
  • Skracanie czasu potrzebnego na badania i wdrażanie nowych produktów
  • Umożliwianie dokładnego śledzenia każdej produkowanej serii 
  • Zapewnianie bezpieczeństwa użytkownikom i instalacji