Środki czyszczące
Z myślą o zrównoważonej gospodarce

Świadomość ogólnego wzrostu temperatur, coraz częstszych niedoborów wody, trudności w dostępie do higieny i podstawowej infrastruktury sanitarnej, na jakie napotykają miliardy ludzi, firmy działające w tym sektorze sprawiły, że zrównoważony rozwój stał się standardem.  

Zredukowanie ilości ścieków, ograniczenie ryzyka i przywracanie zaufania wszystkich stron – oto najważniejsze kierunki działań.

Te niezwykle cenione przez konsumentów produkty obejmują trzy kategorie: środków do prania, mycia naczyń i czyszczenia.

  • Ograniczanie wpływu na środowisko
  • Zmniejszanie czasu potrzebnego na zmianę formatu i formuły
  • Zwiększanie elastyczności instalacji, aby móc spełniać oczekiwania konsumentów.
  • Kontrola procesu emulgacji w produktach