Pigging system

 Pod koniec każdej produkcji, w rurociągu pozostają resztkowe ilości wytworzonego produktu, które są tracone, a to powoduje, długie, kosztowne i nieekonomiczne cykle mycia. 

Resztki produktu, często niedoceniane, można odzyskać i wprowadzić na rynek dzięki systemowi Pigging system.

  • Szybki zwrot inwestycji
  • Znaczna redukcja objętości ścieków 
  • Zwiększona produktywność 
  • Zmniejszenie czasu cyklów mycia 
  • Lepsza identyfikowalność 

 Idealne odzyskiwanie resztkowych płynów (cieczy, płynów lepkich oraz płynów z markerami), 

Urządzenia i konstrukcje dostosowane do zastosowania przez Klienta, od DN 12 do DN 300, 

Higieniczne, CIP, SIP, 

Popychacz 3-elementowy ze sztywnym korpusem i elastycznymi krawędziami

Przechodzenie przez kolanka o R > 1,5 x Ø wewnętrzna 

Niskie zapotrzebowanie energetyczne,

Niskie koszty utrzymania i eksploatacji, 

Możliwy całkowita inżynieria naszych systemów: 

  • studium analizy funkcjonalnej,
  • przygotowanie specyfikacji rurociągów,
  • uruchomienie i szkolenie użytkowników.