Pigging system aseptyczny

Konstrukcja ta jest dostosowana do odzysku cieczy wrażliwych z wymogiem czyszczenia bakteriologicznego pomiędzy 2 produkcjami. 

Wersja ta umożliwia przeprowadzanie sterylizacji na miejscu. Jej budowa spełnia normy ISO14159 oraz EN1672-2 (promień zakrzywienia, sprężanie i rozszerzalność cieplna), zapewniając optymalną sterylizację i idealne opróżnianie.

 • Niskie zapotrzebowanie energetyczne,
 • Niskie koszty utrzymania i eksploatacji, 
 • Szybki zwrot inwestycji
 • Znaczna redukcja objętości ścieków 
 • Zmniejszenie czasu cyklów mycia
 • Higieniczna konstrukcja, SIP,
 • Bariera sterylna lub czyszczenie w trybie ciągłym trzpieni tłoka

Parametry techniczne:

 • Ciecze klarowne lub lepkie oraz z markerami 
 • DN25 do DN150 
 • Do rurociągów SMS, BSOD, DIN11850, ISO
 • Standardowe ciśnienie robocze: 10 bar 
 • Możliwe ciśnienie robocze do 20 bar