Produkty mleczne
różnorodność receptur i tekstur

Produkty mleczne, dostępne są w wielu formach o różnych teksturach, dostosowują się do specyfiki danego regionu oraz do naszego stylu życia.

W przypadku każdego produktu, rozwój produktu wiąże się z procesem wytwarzania lub przechowywania.

Kolejne ważne wyzwanie: Bezpieczeństwo sanitarne mleka, które należy zapewniać w oparciu o szereg kontroli na każdym etapie łańcucha produkcji.

  • Zapewnienie możliwości śledzenia każdego etapu procesu produkcji 
  • Ułatwianie i rzetelne przestrzeganie przepisów BHP
  • Zwiększenie elastyczności instalacji, aby móc spełniać oczekiwania konsumentów oraz ich wymogi dotyczące smaku.