Zabezpieczenie zbiornika

Proces i szybkość produkcji może ewaluować w całości lub w części, bez konieczności zmiany urządzeń do przygotowania, transportu i magazynowania produktu.  

Aby utrzymać sterylność lub bezpieczeństwo zawartości zbiorników procesowych, zbiorniki te nie mogą być podłączone bezpośrednio do atmosfery. 

Poziom w zbiorniku zmienia się podczas napełniania, dozowania i faz mycia, muszą zatem być one wyposażone w zawory odpowietrzające. 

  • Szeroki przekrój przepływu oraz gwarancja wydajności
  • Nadaje się do użycia przy występowaniu szoków termicznych podczas fazy mycia 
  • Łatwość instalacji 
  • Możliwość rozbudowy konstrukcji 
  • Niska częstotliwość konserwacji 
  • Łatwość mycia