Oleje i sosy
Kontrola ryzyka wystąpienia alergenów

Niezależnie od tego, czy są pochodzenia zwierzęcego czy roślinnego, oleje i sosy charakteryzują się szeroką gamą produktów tych markowych i tzw. marek włąsnych.

Zapewnienie „dobrych praktyk produkcyjnych” na każdym etapie produkcji i pakowania wymaga dostosowania się do zmiennej lepkości i temperatury oraz czasem do agresywnego PH przy jednoczesnej kontroli ryzyka związanego z występowaniem alergenów (możliwość dokładnego mycia oraz zanieczyszczenia krzyżowe). 

  • Ochrona przed zbyt szybkim utlenieniem
  • Kontrola i ograniczanie ryzyka związanego z wystąpieniem alergenów
  • Ograniczanie wpływu na środowisko: Zmniejszenie zużycia wody i środków chemicznych