Produkty farmaceutyczne i kosmetyczne
Dobre praktyki produkcyjne (GMP)

Laboratoria, zarówno kosmetyczne jak i farmaceutyczne, podlegają restrykcyjnym przepisom, takim jak Farmakopea czy dobre praktyki produkcyjne (GMP).

Przed wprowadzeniem produktów na rynek producenci muszą przeprowadzić liczne testy i procesy kontrolne stanowiące gwarancję  skuteczności i bezpieczeństwa produktu dla konsumentów. 

O powodzeniu produktu decyduje bilans składników w procesach produkcyjnych, które są kwalifikowane, monitorowane i śledzone. 

  • Zmniejszenie ilości stosowanych konserwantów 
  • Skrócenie czasu potrzebnego na zmianę formatu i formuły
  • Kontrola procesu emulgacji w produktach
  • Ograniczanie wpływu na środowisko